EE กำไรปี64 พุ่งกระฉูดแตะ 195 ล้าน ลุยสร้างผลงานกัญชงครบวงจรในปีนี้

“อีเทอเนิล เอนเนอยี” เผย ปี 64 กำไร 195.40 ล้าน โตพุ่งกระฉูดจากปีก่อน จากรายได้รวมเพิ่มขึ้นและปรับโครงสร้างขายธุรกิจเดิม เตรียมลงทุนธุรกิจใหม่ สร้างผลงานกัญชง ครบวงจรในปีนี้ และคาดรับรู้รายได้จากการลงทุนในโครงการ CW1 ภายในไตรมาส 2/65

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยปรากฏผลกำไรสุทธิ 195.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.42 ล้านบาท หรือโตกว่า 3,823.69% จากปี 2563 มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.07 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.0682 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีค่า P/E เพียง 19 เท่า

โดยในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้รวม 204.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.04 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายพืชผลทางการเกษตรที่ทำร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ จำนวน 4.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09 ล้านบาท หรือ 35.75% และรายได้อื่น 200.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 197.95 ล้านบาท หรือ 8,249.29% ที่มาจากการกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 107.52 ล้านบาท หรือ 100%

 

ในขณะที่บริษัทฯมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 90.57 ล้านบาท หรือ 100 % เทียบกับปีก่อน โดยเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 2.84 ล้านบาท และขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เอสเอสยูที ทั้งหมดให้แก่บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ส่งผลให้รับรู้กำไรจำนวน 87.73 ล้านบาท และบริษัทฯยังมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกจำนวน 1.56 ล้านบาท

จากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯที่จำหน่ายธุรกิจเดิมออก นำเงินรายได้เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่คือกัญชง ณ ปัจจุบันบริษัทฯคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการลงทุนในโครงการ CW1 ภายในไตรมาสที่ 2/2565

โดยบริษัทฯจะทำธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร ต้น-กลาง-ปลาย ขณะนี้ต้นน้ำกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเจรจาการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการใหม่เพื่อมาสร้างศักยภาพและสร้างแหล่งรายได้ที่แข็งแกร่งมากขึ้น และมีแผนเร่งศึกษาในส่วนกลางน้ำ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2565

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

You may also like...